พอดีได้มาช่วยจัด workshop ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดของประเทศ แต่เราจะตัดมุมมองในเรื่องพลังงานออกไป ในบทความนี้จะพูดในมุมกว้างทั่วไป … มีผู้บริหารภาคเอกชนรายหนึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นต่อภาครัฐว่าขาดควมรู้ความเข้าใจในการที่จะคอยให้การสนับสนุนภาคเอกชน พูดง่ายๆว่า ตามเอกชนไม่ทัน แต่จากที่ผมสังเกตมาอยู่บ้างนั้น คิดว่าเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าคือบุคคลากรภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ มีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้ว แต่ด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถกำหนดทิศทางอย่างที่ควรเป็น เข้าข่ายที่ว่า คนไม่รู้ย่อมไม่ผิด แต่คนที่รู้อยู่แล้วไม่แก้ไม่ปรับไม่เปลี่ยนนี่สิ เพราะอะไร ประโยชน์ส่วนตัวใช่หรือไม่ อิทธิพลมืดบดบังหรือเปล่า หรือไม่ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องคอยทำความเข้าใจ ยกระดับขีดความสามารถในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีคุณภาพ … ส่วนตัวแล้ว ไม่เคยกังวลกับกับมุมมองที่ผู้บริหารท่านนั้นให้สักเท่าไร เพราะถึงไม่รู้ก็สนับสนุนในเชิงอำนวยความสะดวกได้ แต่กลุ่มคนที่รู้แล้วนำความรู้มาใช้ในเชิงกีดกัน คงทำให้ประเทศเสียประโยชน์ไม่ใช่น้อย เราจะกำจัดคนกลุ่มนี้อย่างไร คิดเท่าไหร่ก็ยังคิดไม่ออก