Person_No4

คนหมายเลข 4

  • เป็นนักวางแผนตัวฉกาจ มีความเป็นอัจฉริยะภาพในตัว
  • เป็นคนใฝ่ศึกษาเรียนรู้ เป็นนักแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อแผนการของคุณให้ประสบผลสำเร็จ เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดและด้วยความชาญฉลาด มีทักษะในการเอาตัวรอดที่ดีเยี่ยม
  • ยึดถือความมีวินัย ความตรงต่อเวลา ชอบการทดสอบ เมื่อล้มแล้วจะลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • เข้าสังคมเก่ง ท่องเที่ยวเก่ง ชอบชีวิตที่เป็นอิสระ เป็นมิตรกับคนรอบข้างและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ออกจะเจ้าชู้อยู่บ้าง
  • บางครั้งจะเป็นคนพูดจาขวางๆ ตรงเกินไป และเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

คุณคือคนหมายเลขอะไร => http://www.thanakrit.net/numberology-personality/