Person_No5

คนหมายเลข 5

  • เป็นคนมีหลักการในการทำงาน มีเหตุมีผล มีไหวพริบในการวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ดี
  • ขยัน ทำงานหนัก อาจจะประสบความสำเร็จช้าแต่เป็นไปอย่างมั่นคง
  • มีความเข้มแข็งมาก เป็นผู้นำที่มีความมั่นใจสูง หนักแน่นมั่นคง ผู้คนให้ความเคารพ
  • อารมณ์อ่อนไหวง่าย ดื้อรั้น บางครั้งถึงขั้นเป็นคนหัวแข็ง ทำให้มีอุปสรรคในชีวิตมาก ปัญหาหลายอย่างเกิดจากที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเอง บางครั้งทำอะไรครึ่งๆกลางๆ

คุณคือคนหมายเลขอะไร => http://www.thanakrit.net/numberology-personality/