Open Government เรื่องที่ประเทศเราต้องผลักดันโดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ทำยังไงให้การมีส่วนร่วม การทำธุรกรรมกับภาครัฐ อยู่ในชีวิตประจำวัน เหมือนที่คนๆหนึ่งไปเดินช็อปปิ้ง เช้าหนังมาดูที่บ้าน ไปประชุมในออฟฟิศ ทำให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในอารมณ์เดียวกับข้อมูลธุรกิจหรือความบันเทิงได้อย่างไร มี work-life blur แล้วน่าจะมี “รัฐ-ประชา แบบเบลอร์ๆ” เลยไหม ถ้าทำได้ก็น่าจะมีโอกาสที่ ปชช ไม่ต้องใช้ความพยายามเข้าถึงประเด็นความโปร่งใส ไม่ต้องคิดว่าไกลตัวหรือใกล้ตัวหรือไม่ สนใจแล้ว “แล้วไง” เพราะข้อมูลในเชิง “ความโปร่งใส” จะไม่ได้ใช้เพียงเพื่อการตรวจสอบเพื่อความเชื่อมั่น แต่ะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในธุรกรรมของสาธารณชน ถ้าเขาคิดว่ายังได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ก็จะกลับมาคิดเองว่าทำไม เกิดไรขึ้น บิดพลิ้วตรงไหน ถ้าทำได้ ผมว่า OG ไม่ใช่แค่ “Audit” ซึ่งเป็น “Cost” แต่จะกลายเป็น “Information” เพื่อไป็น input ให้ “Analytics”.