ที่แรกใช้ชื่อหัวข้อว่า “เคล็ดลับเพื่อความก้าวหน้า” แต่เพื่อนท้วงว่าคนอื่นก็ใช้กันทั่วไป เลยเปลี่ยนเป็น “Open เคล็ดเพื่อความก้าวหน้า” ดูจะเหมาะกว่า ก็มีประมาณนี้ครับ

1. รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี เห็นแก่ตัวไว้แต่อย่าให้ใครรู้สึกว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัว
2. อย่าทำงานมากเพราะจะกลายเป็นคนขยันแล้วคนอื่นจะไหว้วานจนกลายเป็นภาพลักษณ์ของคนใช้แรงงาน แต่จงสร้างการรับรู้แก่คนอื่นว่าได้ผลของงานมากจากการที่่ (ตัวเอง) ทำน้อย คนอื่นจะได้มองเราเป็นนักบริหาร
3. ประจบนายอย่างฉลาดแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราประจบ อย่าทำเพื่อคนใต้บังคับบัญชามาก (เสียโอกาสไปสร้างความก้าวหน้าให้ตัวเอง) แต่ทำให้พวกเขารับรู้ว่าเราทำเพื่อเขามาก
4. ยืนอยู่ข้างเสียงส่วนมากไว้ก่อน ชอบไม่ชอบ ถูกหรือผิด เอาไว้เป็นเรื่องรอง
5. หาเรื่องยัดเยียดความดีเข้าตัวตามโอกาสอันควร ทั้งที่ทำกับที่มีสวนร่วมทำอันน้อยนิด
6. เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรซะ ลับหลังฆ่่าแม่ง (ขนาดสารภาพว่าเราทำ จริงๆ นะ สาบานก็ได้ว่ากรูทำ ยังไม่มีใครเชื่อเลย)
7. OPM (Other People Money) ไง อย่าลืม กำลังฮิต ลงทุนด้วยเงินคนอื่น ถ้าจะให้เจ๋งกว่า อย่าลืม OPW (Other People Workforce)
8. อาศัย context ของพุทธปรัชญาเวลาสื่อสารเยอะๆ (ใช้ศัพท์เทคนิคทางพุทธเยอะยิ่งดี นิพพาน มรรค อสงไข ไรเงี้ยยย) เมื่อก่อนใครอ้างอิงวันที่ในประวัติศาสตร์ได้จะเท่ห์ สมัยที่อ้างศาสนา ปรัชญาได้ จะหล่อมาก
9. เวลาพูดอย่าเสี่ยวกระดกเสียง “ร” ชัดๆนะ แต่จงออกเสียง “r” ให้ดูอินเตอร์ไว้