การสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าโดยมอบสินค้า บริการตามที่ได้รับปากไว้ เป็นเครื่องการันตีถึงการเป็นที่ยอมรับและสร้างความภักดีในใจลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (และไม่อยากจะหลีกเลี่ยง) หากนำความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจมารวมกัน ก็น่าจะเป็นการสร้างศรัทธาแก่ลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ ทำไปแล้วอย่างให้เกิดความเดือดร้อนแก่องค์กร เช่น การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องที่เราไม่มีพื้นฐาน ไม่ใช่จุดแข็ง แล้วต้องมาลงทุนลงแรงกันแต่แรก อาจได้ไม่คุ้มเสีย รวมไปถึงควรระวังเรื่องความความมั่นใจที่ลูกค้าพึงมีนั้น มันตรงประเด็นดับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเองหรือไม่ ผมเชื่อมั่นว่าคุณจะทำตามที่ผมบอก อ้าวเฮ่ย แต่ที่พี่จ้างผมนี่ เพื่อให้ลูกค้าพี่รับรู้ตราสินค้าอย่างเป็นวงกว้างนะ ไอ้ที่พี่บอให้ทำมันไม่ช่วยนะคร้าบบบบบ ผมเรียกรวมรวมของสิ่งเหล่านี้ว่า คุณภาพความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือที่ได้รับจากลูกค้า สังเกตได้ว่าเราสามารถนำไปใช้ได้กับเรื่องความพึงพอใจได้เช่นกัน