แนวคิดการบริหารจัดการมีอยู่มาก การนำมาปรับใช้ในองค์กรจะต้องเลือก แล้วประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมและการดำเนินงาน มีองค์กรหลายแห่งปรับเปลี่ยนแนวทาง ทดลองวิธีการบริหารจัดการบ่อยครั้ง ข้อดีหลายประการจะเกิดขึ้นหากรู้จักเครื่องมือแล้วนำมาใช้ได้ถูกจริต ถูกวาระ ไม่ใช่เพียงการลิ้มลองของใหม่โดยหวังว่าเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรดีขึ้น หากแต่ควรใช้ของเดิมระยะหนึ่งเพื่อวิเคราะห์และสังเกตการเปลี่ยนแปลง และถ้าพิจารณากันให้ดีแล้วจะพบว่าหลักธรรมในหลายด้าน สามารถนำมาปรับใช้ในรูปแบบของการจัดการองค์กรได้ แถมมีฐานรากที่มั่นคงกว่า เพราะหลักการไม่เปลี่ยนแต่อยู่ยงมาเป็นพันปี ถ้าคิดแบบกลยุทธ์เสียหน่อย คนทุกคนต้องเพิ่งพาศาสนาในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ไม่มากก็น้อย องค์กรที่ใช้หลักบริหารแบบธรรมะหรือมีความสอดคล้องกัน ก็เสมือนมีแหรองรับ เนื่องด้วยเป็นพื้นฐานที่บุคลากรทุกคนรับรู้ ปรับเข้าหา ส่วนตัวแล้ว ผมมองว่าโมเดลบริหารจัดการทางธุรกิจเปรียบได้กับโครงสร้างที่ทำให้เห็นภาพ เห็นเป้าหมายเป็นรูปธรรม ส่วนหลักธรรมะจะเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อในจุดต่างต่างที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในตัวโครงสร้าง ทำให้แข็งแรงมั่นคง ยั่งยืนมากกว่าเดิม