วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะลูกค้าคือพระเจ้า ความพอใจสูงสุดจึงเป็นเป้าหมายหลักที่นิยมทำกันในหลายแห่งในปัจจุบัน ความยากอยู่ที่ความไม่แน่นอนกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนนี้ ยังประกอบไปด้วย ความซับซ้อน ที่เป็นสาเหตุหลัก ที่นับวันสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตยิ่งทำให้เป้าหมายและเป้าประสงค์ของคนเราสั่นคลอน มึนงง มากขึ้นทุกที นั่นย่อมส่งผลต่อความแม่นยำของฝั่ง Supply ที่ต้องการตอบสนอง Demand อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีทางสารสนเทศเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการ การพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภค และทำให้การแข่งขันในตลาดยิ่งรุนแรง เพราะมัวแต่สปอยลูกค้า หึหึ