วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้พนักงานอยู่นาน สวัสดิการดี พัฒนาบุคคลได้ดี เน้นรักสมัครสมานสามัคคี แต่เท่าที่สังเกตพบมา ประกอบกับคำบอกเล่า ว่าไม่ค่อยเวิร์ก มาใหม่ก็ alert มาก นานไปก็กลายร่าง แต่ในความเห็นของผมจะออกไปข้างไม่เวิร์คด้วยเหตุเพราะวัฒนธรรมแบบนี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นบ่อน้ำเน่าของบุคลากรเก่าแก่ ถ้าไม่เก่งแต่ขี้ประจบ หรือเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้กูขี้เกียจ หรือไม่ปรับตัวตามการแข่งขัน คนเหล่านี้มักไม่สนใจอะไรมากไปกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ในอีกแง่หนึ่ง องค์กรควรขึ้นค่าแรงเป็น Performance-based มากกว่า Loyalty-based เพราะอยู่ยิ่งนานใช่ว่าจะยิ่งรักองค์กร ใครจะไปตอบแบบสอบถามให้ตัวเองเจ็บ สมัยนี้คนมีการศึกษา มีวุฒิภาวะสูงขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการเค้นความจริง ฮึ่ม… ไฉนยังมีเรื่องการเมือง พวกพ้อง ต้นทุนคนแพงอีก ความมีประสบการณ์สูงก็ถูกบั่นทอนความสำคัญลงด้วยเทคโนโลยีที่สูบประสบการณ์มนุษย์เข้าไปประมวลผล ตรงนี้ขอเน้น ผมไม่ได้มองว่าเครื่องจักรจะวิเคราะห์ได้แค่ข้อมูลพฤติกรรมคน แต่มันจะเล่นถึงประสบการณ์คุณในไม่ช้า คุณไม่รู้ว่าคุณรู้อะไร แต่มันจะรู้ว่าคุณรู้… คนส่วนใหญ่มักคิดตามตามกันว่าการหาบุคลากรที่เหมาะสมมีต้นทุนที่สูง แต่ใครจะลองพิสูจน์ดูว่าจะมีค่าเสียโอกาส ความเสี่ยง มากกว่าหรือไม่ ถ้าไม่หาคนใหม่มาแทนคนเก่าที่เอาแต่นั่งสูบทรัพยากรองค์กรมาเสียนาน แถมคนใหม่ที่ดีกว่ากลับเดินไปสู่อ้อมอกคู่แข่งคุณ