การมุ่นเน้นการขาย เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นที่ทุกบริษัทไม่สามารถปฏิเสธได้ ยิ่งประเทศไทยเราด้วยแล้ว ยิ่งต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ ด้วยเหตุที่เราไม่ใช่ประเทศที่มีรากฐานการวิจัยพัฒนาที่แข็งแรง แถมยังไม่ค่อยสนับสนุน ไม่ใส่ใจเท่าที่ควรเสียด้วยซ้ำ หรือกล่าวให้ดูเท่ว่า เราไม่ใช่ R&D-based แต่เราเป็น Consumer-based country อย่างแรกจะเพิ่มโอกาสในการเป็น Long term win อย่างหลังขอกินก่อนค่อยว่ากันหรือ Short term win ถ้าว่ากันให้กระเพื่อมถึง impact ต่อสังคมแล้ว แบบแรกจะยั่งยืน สังคมแข็งแรง มีวินัย มีคุณภาพ อย่างหลังจะส่งผลให้เกิดสังคมเสแสร้ง มายา สินค้าบริการดีจริง กล้ารับประกัน พูดจริงไม่มีลีลา ไม่ต้องพูดสวย โชว์กันให้ดูจะจะ สินค้าสร้างภาพต้องพึ่งพาทักษะการขายแบบ 360 องศา 180 องศาแรกจะตั้งอยู่บนความจริงของสินค้าตามที่เทรนกันมา อีก 180 องศา คือทักษะส่วนบุคคล soft skill ที่เป็นจุดตัด จุดต่าง จุดขายที่ทำให้ค่าตัวและรายได้ของนักขายแต่ละคนแตกต่างกัน สินค้าดีเจอเซลล์ดีก็เหมือนเสือติดปีก สินค้าส้น…ยิ่งเจอเซลล์เก่ง ยิ่งทำให้ 180 องศาอย่างหลังมีโอกาสถูกลดเพดานจริยธรรมลง