เจียงไท่กง กล่าวไว้ว่า

คนที่ช่างพูด หยาบคาย เดินนอนยังพูด เป็นที่เอือมระอา คนประเภทนี้ ควรใช้ให้ไปสกัดโจรผู้ร้ายตามด่านหรือตรอกซอย เพื่อขจัดเพศภัย พวกเขาชอบวางอำนาจ ชอบมีเรื่องราว นอนดึกตื่นเช้า แม้เหนื่อยยากก็ไม่บ่น คนประเภทนี้เป็นได้แค่ ?แม่ทัพของภรรยา?

คนที่ไม่มีความลับ แจ้งล่วงหน้าในเรื่องที่ต้องการสอบค้น ใจอ่อนดีงาม ตักเตือนและให้กำลังใจผู้อื่นกลับตัว ซื่อสัตย์ใจกว้าง พูดน้อยสงบเสงี่ยม ถึงคราวแบ่งปันสิ่งของ จะเฉลี่ยให้อย่างเท่าเทียม คนประเภทนี้เป็นได้แค่ ?แม่ทัพของคนสิบคน?

คนที่ต่อหน้าเบื้องบน ช่างเจรจาประจบ แสร้งเคารพ ต่อหน้าเบื้องล่าง ไม่ฟังคำเตือนที่หวังดี เอะอะก็ลงโทษทัณฑ์ ถึงขั้นเลือดตกยางออก แม้กับญาติมิตรก็ไม่ไว้หน้า คนประเภทนี้เป็นได้แค่ ?แม่ทัพของคนร้อยคน?

คนที่ชอบเอาชนะในการโต้แย้ง ชอบแสดงความเข้มแข็ง ชอบอาฆาตมาดร้ายคู่อริ ชอบลงทัณฑ์ทรมาน สามารถทำให้คนจำนวนมากอยู่ในระเบียบวินัยและเชื่อฟังคำบังคับบัญชา คนประเภทนี้เป็นได้แค่ ?แม่ทัพของคนพันคน?

คนที่พูดน้อย ระเอียดรอบคอบ สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เข้าใจความทุกข์ยากของเบื้องล่าง คนประเภทนี้สามารถเป็น ?แม่ทัพของคนหมื่นคน?

คนที่ดูหวั่นไหวคล้ายยืนอยู่ริมหน้าผาเหวลึก คล้ายย่ำบนธารน้ำแข็งบาง นับวันยิ่งสุขุมรอบคอบมากขึ้น สามารถเข้าถึงปัญญาชนและอัจฉริยบุรุษ รับฟังแผนการและความคิดของผู้อื่น อีกทั้งสรรทัดในการเลือกสรรปฏิบัติตาม รู้จักใช้คน ไม่ยโสโอหัง และสามารถทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทกายใจ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ คนประเภทนี้สามารถเป็น ?แม่ทัพของคนแสนคน?

คนที่อ่อนโยน ดีงาม เคร่ง ?มรรค? มีเจตจำนงแน่วแน่ พบปราชญ์คิดสนับสนุน ยึดมั่นในนิติธรรม เที่ยงตรงไม่ปรักปรำผู้อื่น คนประเภทนี้สามารถเป็น ?แม่ทัพของคนล้านคน?

ที่มา : หนังสือ ฉางต่วนจิง, บรรพที่ 1 การปกครอง, บทที่ 4 การประเมินบุคลากร