คัมภีร์ เหวินจื่อ มีความตอนหนึ่งว่า ?มรรคแห่งจิตคือ ใจต้องละเอียด ปณิธาณต้องใหญ่ สติปัญญาต้องกลม ความประพฤติต้องอยู่ในกรอบ ความสามารถต้องมาก เรื่องต้องน้อย?

ใจละเอียด หมายความว่า ต้องรอบคอบ ป้องกันภัยล่วงหน้า ไม่ทำตามอำเภอใจ

ปณิธาณใหญ่ หมายความว่า กล้ารวบรวมคนดีมีฝีมือทั่วทุกสารทิศ คิดฮุบกลืนหมื่นรัฐ หลอมรวมขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างเข้าด้วยกัน

สติปัญญากลม หมายความว่า มีปัญญาเต็มเปี่ยมไหลเวียนไม่สิ้นสุดประหนึ่งต้นธารที่มีน้ำอุดมไม่แห้งขอด

ความประพฤติอยู่ในกรอบ หมายความว่า กล้าผงาดไม่ค้อมงอ บริสุทธิ์ไร้มลทิน ถึงยากจนขัดสน ไม่ยอมให้ใครบงการ ยามมั่งคั่งรุ่งเรือง ก็ไม่ทำตามอำเภอใจ

ความสามารถมาก หมายความว่า มีวิชาทั้งบุ๋นและบู๊ ทำหรือไม่ทำอะไร จะไม่ละเมิดขนบจารีต

เรื่องน้อย หมายความว่า สามารถใช้น้อยปกครองมาก ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว

คัมภีร์ ฟู่จื่อ มีข้อความว่า

อย่าก่อความวุ่นวายเพราะมีคนท้าย
อย่าหลงละเลิงเพราะมั่งคั่งสูงศักดิ์
อย่าเหลิงเพราะมีคนโปรด
อย่าทำตัวเด่นเหนือคนส่วนใหญ่
อย่าอวดดีไร้มารยาท
อย่าเย่อหยิ่งทะนงตน เพราะมีความสามารถ
อย่าขี้โกรธ เอาแต่ระบายโทสะ
อย่าละทิ้งบานมีธรรม
อย่าทำผิดทำนองคลองธรรม

นี่คือ หลักเก้าประการสำหรับสร้างตัวของคนสมัยโบราณ

ที่มา : หนังสือ ฉางต่วนจิง, บรรพที่ 2 รากฐานแห่งการปกครอง, บทที่ 11 บารมีธรรม