การคิดทำให้คนเราเหน็ดเหนื่อยได้มากกว่าความรู้สึก เพราะการพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผลต้องอาศัยความมุ่งมั่นมากกว่าลงมือทำไปตามสัญชาตญาณ พูดง่ายๆก็คือคนที่ทำตามสัญชาตญาณมักตั้งข้อสงสัยน้อยกว่า ยิ่งเราใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจมากเท่าไร เราก็ยิ่งจะใช้เหตุผลในการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ดูเล้นลับซับซ้อนน้อยลงเท่านั้น