สิ่งต่างๆ อะไรก็ตามที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ว่าจะมีความเรียบง่ายหรือซับซ้อนในตัวมันเอง หากได้มารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูง ย่อมมีโอกาสเกิดความสลับซับซ้อนขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ซับซ้อนมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นแน่ เมื่อต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนที่เกิดจากการรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เราควรพิจารณาถึงศาสตร์แห่งความสลับซับซ้อน และเคล็ดลับ 10 ประการ (สำหรับฝูงชน) ดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาสิ่งที่ดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของกลุ่มในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  2. นำจากภายในและมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ
  3. ขณะที่สร้างเครือข่าย ควรค้นหา ใช้ หรือเพิ่มระยะห่างของการเชื่อมโยง ส่งผลให้คลัสเตอร์เล็กๆ เชื่อมถึงกันได้ ทำให้เกิดระดับความห่างเพียงไม่กี่ช่วง
  4. หากอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย จงใช้กลยุทธ์การหนีแบบผสมผสาน คือ ตามกลุ่มไป 60% อีก 40% จงหาหนทางด้วยตัวเอง
  5. โอกาสที่ดีที่สุดจากตัวเลือกในสถานการณ์หนึ่งๆ หากผ่านไปแล้ว ย้อนกลับมาไม่ได้ ให้ดูไปก่อน 37% ของตัวเลือกทั้งหมดที่มี แล้วจึงเลือกตัวเลือกถัดไปที่ดีกว่าที่เคยผ่านมา จะทำให้มีโอกาส 1 ใน 3 ที่จะได้ตัวเลือกที่ดีที่สุด
  6. พยายามหามวลวิกฤตของกลุ่มที่ยอมรับสิ่งใหม่ได้ ดีกว่าโน้มโน้มส่วนมากหรือทั้งกลุ่ม
  7. ก่อนดำเนินการหรือตัดสินใจกับข้อมูลมหาศาล จงตรวจดูเสียก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ของปลอม
  8. อย่าเชื่อว่าห่วงโซ่ความสัมพันธ์จะมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ จงหาเหตุผลมาสนับสนุน
  9. กลุ่มมีแนวโน้มจะจัดตัวเป็นรูปการไหลของแม่น้ำ จงตามน้ำไป อย่าติดอยู่กับฝั่ง
  10. เมื่อวางแผนการเดินทางผ่านสภาพแวดล้อมใด ให้พยายามไปตามทิศทางที่ปัจจัยอื่นเป็นอยู่