จากคำกล่าวของ ชาร์ลส์ บูเคาว์สกี ที่ว่า “ปัญหาของโลกนี้คือคนฉลาดมักเต็มไปด้วยข้อสงสัย ขณะที่คนโง่เปี่ยมล้นด้วยความมั่นใจ”

“The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence.” – Charles Bukowski

 ความสงสัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความหวาดระแวง ขี้กลัว ส่วนความมั่นใจก็เป็นตัวแทนหรืออธิบายได้ถึงความกล้าหาญ เช่นนี้แล้ว หากมีคนฉลาดยิ่งมาก โลกนี้ก็มีแนวโน้มจะมีความกลัวมากขึ้นเป็นทวีคูณ หรือมองอีกมุมหนึ่ง คนที่ยิ่งมีความฉลาดมากก็มีโอกาสจะมีความกลัวความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากความสามารถในการคิดพิจารณาถึงความเสี่ยง (รวมถึงโอกาส) ได้ดีตามไปด้วย (Smart x Fear) ในทางกลับกัน หากมีคนโง่มาก โลกนี้ก็มีแนวโน้มจะมีความกล้ามากขึ้นเป็นทวีคูณ หรือคนที่มีความโง่มากก็มีโอกาสจะมีความกล้าอันเนื่องมาจากการที่ไม่มีความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรองเหตุปัจจัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไร้ความกังวลใดๆ (Stupid x Brave)

ไม่มีใครในโลกที่จะฉลาดทุกเรื่องหรือโง่ทุกครั้งไป แต่หากว่ามีคนที่เก่งเพรียบพร้อมในทุกเรื่องหรือใกล้เคียง ก็ไม่สมควรจะแสดงความฉลาดในทุกกาละเทศะไป ในขณะเดียวกัน คนที่ฉลาดไม่พอก็ควรเรียนรู้ที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป การรักษาสมดุลของความฉลาด-ความโง่  ความกล้า-ความกลัว ตามสมการ Smart x Fear = Stupid x Brave ของคนๆหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อหาจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเหตุการณ์ที่เราประสบพบเจอ