การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยกระบวนการของ LEGO Serious Play หัวข้อ “Building Team Identity” แก่ทีมงาน Management Level จาก Philip Morris (Thailand) Limited ณ โรงแรม Hua Hin Marriott Resort and Spa เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เพื่อกระตุ้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ตัวเองและหาแนวทางทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างที่ต้องการ