การคลั่งของใหม่ – Neomania

โลกในอีก 50 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะยังคงมีเทคโนโลยีที่อยู่กับเราในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา โนขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆบางอย่างจะกลายเป็นสิ่งล้าสมัยในอีกไม่กี่ปี เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการได้ต่อเนื่องกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่สูญพันธุ์ไปเร็วกว่าเวลาอันควร สิ่งได้ที่ก้าวผ่านศตวรรษแห่งนวัตกรรมจนรอดชีวิตมาได้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเหมาะสมก็มีแนวโน้มอยู่รอดต่อไปในอนาคต เราประเมินบทบาทของเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วต่ำจนเกินไป […]