การตัดสินจากความรู้สึกแวบแรก – Affect Heuristic

คนเราไม่สามารถนึกถึงข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของสิ่งต่างๆได้ เพราะเราถูกตีกรอบด้วยความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวและประสบการณ์อันน้อยนิด การคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะเราแทบไม่มีข้อมูลให้นำมาใช้คำนวณเลย แถมสมองของมนุษย์ก็ไม่ได้ถูกสร้างมาให้คิดคำนวณอย่างถี่ถ้วนได้ละเอียดรวดเร็วขนาดนี้ ทั้งนี้ หนึ่งในทางลัดทางความคิดที่พบได้บ่อยที่สุดคือการตัดสินจากความรู้สึกแวบแรก ซึ่งหมายถึงการใช้ความรู้สึกในชั่วขณะนั้นเป็นตัวตัดสิน ความรู้สึกชั่ววูบที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี้ ทำให้คุณไม่ได้ตัดสินสิ่งต่างๆด้วยการพิจารณาประโยชน์และโทษอย่างถี่ถ้วนตามความเป็นจริง […]