ทดสอบเงา ทดสอบอย่างเหมือน โอ้ย! เอาเป็นว่ามันคือ Shadow Test

จากความหมายข้างต้นของ Shadow testing ผมได้ออกแบบลำดับขั้นการทดสอบระบบเป็น 2 แบบอย่างง่ายตามระดับความเข้มข้นของ shadow testing หรือ “เหมือนหน้างานจริง” […]