การไม่สามารถทำใจตัดทางเลือกทิ้งไปได้ – Inability to Close Doors

คนเราถูกครอบงำด้วยความคิดที่ว่าเราควรยิงปืนนัดเดียวให้ได้นกมากที่สุด อย่าตัดตัวเลือกทิ้งและเปิดรับทุกตัวเลือกที่เข้ามา แต่การทำเช่นนี้กลับไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ สิ่งที่ควรทำคือเรียนรู้ที่จะปิดประตูเสียบ้าง การจะทำเช่นนี้ได้เราต้องสร้างกลยุทธ์ในการใช้ชีวิต ดดยตั้งใจว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรบ้างแม้มันจะมีโอกาสซ่อนอยู่