ความคาดหวัง – Expectations

ความคาดหวังไม่ได้ก่อให้เกิดเรื่องแย่ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังก่อให้เกิดแรงจูงใจอันน่าทึ่งด้วย และแม้ความคาดหวังจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันกลับส่งผลกระทบได้อย่างรุนแรง หากผลลัพธ์นั้นผิดไปจากความคาดหวังแม้เพียงเล็กน้อย ทั้งยังทรงพลังจนสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ แล้วมีใครบ้างไหมที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือใช้ชีวิตโดยปราศจากความคาดหวัง คุณสามารถรับมือกับมันอย่างระมัดระวังมากขึ้นได้ ลองเพิ่มความคาดหวังในตัวเองและคนที่คุณรักให้มากขึ้นดูสิครับ การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้สูงขึ้น […]