Organizational Culture 3: Providing secure employment

วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้พนักงานอยู่นาน สวัสดิการดี พัฒนาบุคคลได้ดี เน้นรักสมัครสมานสามัคคี แต่เท่าที่สังเกตพบมา ประกอบกับคำบอกเล่า ว่าไม่ค่อยเวิร์ก มาใหม่ก็ alert มาก นานไปก็กลายร่าง แต่ในความเห็นของผมจะออกไปข้างไม่เวิร์คด้วยเหตุเพราะวัฒนธรรมแบบนี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นบ่อน้ำเน่าของบุคลากรเก่าแก่ ถ้าไม่เก่งแต่ขี้ประจบ หรือเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้กูขี้เกียจ...