7 สัญญาณของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Awakening)

คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้หรือไม่ บางอย่างที่มากกว่ากิจวัตรประจำวันที่ทำไปเรื่อยๆ ความสงสัยใคร่รู้ต่อโลกรอบตัวภายนอกที่ออกมาจากความรู้สึกภายใน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณก็เป็นได้ นี่เป็นการเดินทางส่วนบุคคล เพื่อไปสู่การตื่นรู้และพบเจอโลกใบใหม่ที่ไม่อาจพบเจอได้จากโลกภายนอกดั่งที่เห็นอยู่ ต่อไปนี้เป็นสัญญาณของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ซึ่งอาจมีส่วนที่ทับซ้อนกันบ้างในแต่ละข้อหรืออาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน