กฎฮิวริสติก (Heuristics)

 ฮิวริสติก คือ กฎหรือกลุ่มของกฎแบบง่ายๆ ในการตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด ภายในเวลาที่จำกัด กิเกอเรนเซอร์ อธิบายว่า พวกเราใช้ฮิวริสติกกันบ่อยจนชื่อสปีชีส์ของเราควรเป็น “โฮโมฮิวริสติคัส” น่าจะเหมาะกว่า […]

Enneagram No.9 – The Peacemaker

นักไกล่เกลี่ย ผู้ประสานไมตรี ตัวเชื่อม กาวใจ เป็นบุคคลใฝ่สันติ เป้าหมายสำคัญของคนลักษณ์เก้าคือช่วยเหลือผู้อื่น ลักษณ์ที่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างท่องแท้ ไม่ชอบการเสี่ยงภัยใดๆ ไม่ชอบความขัดแย้ง ที่ไหนมีการชุมนุมต่อต้านเขาจะปฏิเสธที่จะไปร่วงวง […]

Enneagram No.8 – The Protector

เจ้านาย ผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ปกป้อง เป็นคนตรง แต่ไม่ใช่คนซื่อ คนลักษณ์นี้จะไม่ทนกับความไม่ยุติธรรมแม้ว่าจะไม่ได้เกิดแก่ตัวเขา ถ้ามีโอกาสเขาพร้อมที่จะนำเสนอความยุติธรรมเพื่อบุคคลอื่น หรือเพื่อสังคม เป็นลักษณ์ที่มีอุปนิสัยตัดสินใจเร็วถ้าเป็นสิ่งที่ยุติธรรม […]

Enneagram No.7 – The Adventure

ผู้เสพย์สุข ผู้รู้รอบด้าน ผู้มีวิสัยทัศน์ ผู้ชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิต เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ มองโลกในด้านบวก เขามีสิ่งดีๆ สิ่งสร้างสรรค์ให้กับสังคม ขณะที่อยู่ในเหตุการณ์วิกฤติ เขาจะยิ้มได้อย่างเปิดเผยและเป็นบุคคลที่มักจะเห็นโอกาสในยามวิกฤติและฉกฉวยได้ทันเหตุการณ์ […]

Enneagram No.6 – The Questioner

นักปุจฉา ผู้จงรักภักดี นักตั้งคำถาม คนช่างสงสัย คนลักษณ์นี้มองสังคมว่าเป็นสิ่งที่คุกคามล่วงล้ำชีวิตส่วนตัวของเขา การกระทำสิ่งใดที่ไม่ใช่กิจวัตรประจำวัน เมื่อเขาจำเป็นต้องร่วมด้วย เขาจะหวาดระแวงว่าจะมีอันตรายหรือไม่ ต้องคิดวางแผนงานก่อนเริ่มต้น เป็นผู้ชอบร่วมงานและเป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดี […]

Enneagram No.5 – The Observer

ผู้สังเกตการณ์ ฤาษี นักคิด นักค้นคว้าสำรวจ เป็นคนชอบอยู่โดดเดี่ยวต้องการความเป็นส่วนตัวสูง เนื่องจากพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้เขามีความมั่นใจว่าได้เฝ้าดูอย่างรอบด้านแล้ว มองดูสังคมรอบตัวแล้วเมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมจึงจะมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งผิดพลาด เมื่อได้มีโอกาสไปร่วมทำกิจกรรมกับสังคมหรือร่วมมือกับชุมชน ก่อนลงมือคนเบอร์ 5 […]

Enneagram No.4 – The Romantic

คนโศกซึ้ง ศิลปิน ผู้ใฝ่ความงาม ปัจเจกชน เป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ศิลปิน เป็นคนละเอียดอ่อนต่อสิ่งแวดล้อม มีรสนิยมในการเสพ คนเบอร์4 พร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผู้ที่เขาปรารถนาพึงพอใจ เพื่อการได้ครอบครอง […]

Enneagram No.3 – The Performer

นักแสดง ผู้ใฝ่สำเร็จ ผู้สร้างความสำเร็จ ผู้ริเริ่ม เป็นนักต่อสู้ชีวิตที่น่ายกย่องใฝ่ฝันแต่สิ่งดีๆเขาชอบการแข่งขัน มีคติประจำตัวชีวิตคือการต่อสู้ สิ่งที่เขากระทำเพื่อต้องการให้ผู้คนยอมรับเขา ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย คนเบอร์ […]

Enneagram No.2 – The Giver

ผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือ ผู้คอยดูแล นักพัฒนาคน เป็นบุคคลที่มองโลกในด้านดีตลอดเวลา คนเบอร์ 2 เป็นบุคคลที่สร้างสรรค์ไมตรีกับคนทุกหมู่เหล่า เช่นบุคคลที่ใกล้ชิดเพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้องจะได้รับความปรารถนาดีจากคนลักษณ์นี้สม่ำเสมอ […]

Enneagram No.1 – The Perfectionist

คนสมบูรณ์แบบ นักปฏิรูป นักสู้เพื่อคุณธรรม คนมีศีลธรรม มีความคิดรอบคอบ การทำกิจกรรมทุกอย่างต้องเป็นแบบแผน วางแผนการทำงานรอบด้าน ทำให้บุคคลอื่นมองว่า เป็นผู้ที่ไม่เคยไว้ใจใคร คนที่ร่วมกิจกรรมในสังคมกับคนลักษณ์นี้ […]