Evolution

Evolution เป็นบอร์ดเกมที่สอนให้เห็นถึงความเป็นไปตามกลไลธรรมชาติได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมายในการเล่นอยู่ที่วิวัฒนาการของสัตว์ ซึ่งผู้เล่นจะต้องทำสัตว์ชนิดที่เลือกนั้นเกิดวิวัฒนาการและให้มีประชากรมากที่สุดก่อนจะจบเกม สัตว์แต่ละประเภทจะมีลักษณะกับวิธีการแตกต่างกันไป ถึงแม้จะเป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ก็ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และออกแบบมาได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง

Android

Android เป็นบอร์ดเกมแนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีโครงเรื่องเล่าถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดวงจันทร์ในอนาคต การดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับหุ่นยนต์กับโคลนนิ่งของมนุษย์ แถมยังมีความสามารถสื่อสารกันด้วยจิต บวกกับการเดินทางด้วยยานบินบนระบบขนส่งที่ก้าวล้ำกว่ายุคปัจจุบันมากๆ ผู้เล่นจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี และภาระที่จะต้องทำ ก็ไม่ต่างกับการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่เจอทั้งด้านดี ด้านร้าย ปนเปกันไป เป็นเกมที่เล่นยากและใช้เวลานานเพราะมีเรื่องพัวพันที่ขบคิดอยู่ไม่น้อยทีเดียว