คนเป็นศูนย์กลางดีกว่าหรือระบบเป็นศูนย์กลางดีกว่า ตอนที่ 1

สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปดูงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งจดหมาย พัสดุที่ใหญ่ที่สุดของไทย ถ้ายังนึกไม่ออก บอกเลยว่าสีแดงขาวสุกไสวทั่วราชอาณาจักร … เดินไปเดินมา ฟังผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะตามหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั้งหลังบ้านและหน้าบ้าน ส่วนที่ผมสะดุดคิดขึ้นมาคือส่วนหลังบ้าน ที่ปัจจุบันองค์กรแห่งนี้ยังพึ่งพาความชำนาญของพนักงานอยู่มาก ซึ่งตามหลักแล้วควรจะอาศัยระบบงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อประสิทธิผลที่ดีกว่า ผมเองก็สงสัยประเด็นนี้มานานแล้ว ยิ่งเห็นตัวอย่างการทำงานของจริงกับตาอย่างใกล้ชิดยิ่งไม่ค่อยเชื่อว่าการทำงานที่มีระบบเป็นศูนย์กลาง...