ปรากฏการณ์ฟอเรอร์ – Forer Effect

คนเรายอมรับข้อมูลที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเอง และเชื่อมโยงบุคลิกลักษณะของตัวเองเข้ากับคำอธิบายแบบครอบจักรวาล โดยกรองข้อมูลอื่นๆทิ้งไปอย่างไม่รู้ตัว แวดวงวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์ฟอเรอร์ หรือบาร์นัม โดยเบื้องหลังที่ทำให้เราตกเป็นเหยื่อ สาเหตุแรกคือข้อความส่วนใหญ่นั้นกว้างมากจนใครๆก็สามารถนำไปเชื่อมโยงกับตนได้ สาเหตุที่สองคือคนเราชอบฟังคำชมอยู่แล้ว แม้จะไม่ตรงกับเราเลยก็ตาม สาเหตุที่สามคือข้อความเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของสิ่งที่มีอยู่ […]