ไหนไหนลูกค้าก็คือพระเจ้า ตอนที่ 1

หลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในหนังสืออ่านนอกเวลาที่ผมโปรดปรานคือเรื่องทีเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของพระเจ้า ในหลายๆมุมมองคิดว่าพระเจ้ามีในรูปของการมีตัวตนซึ่งมีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ บางมุมมองก็เชื่อว่ามีพระเจ้าแบบเชิงสัญลักษณ์หรืออาจเป็นการเปรียบเปรย บางมุมมองก็แย้งว่าไม่มีเลย โดยอาจจะอ้างถึงความจำเป็นต้องมีความเชื่อนี้ที่ถูกสร้างแล้วปลูกฝังกันมา หรือไม่ก็ออกเป็นแนวการเมืองไปเลย คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของพระเจ้าเป็นอย่างไรไม่มีความน่าสนใจในการนำมาพิจารณาในบทความนี้ แต่เงื่อนไขหรือลักษณะหรืออะไรก็แล้วแต่ของการมีอยู่ของพระเจ้าที่ตราตรึงในความคิดของคนทุกสมัยคือการมีอยู่หนึ่งเดียว มีพลังอำนาจในการดลบันดาล […]