อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 8 – Alchemy

George Soros เจ้าของทฤษฏีสะท้อนกลับ (Theory of Reflexivity) และหนังสือ The Alchemy of Finance คือหนึ่งในบุคคลที่ผมชื่นชอบ ที่ทำให้ผมรู้จักและเข้าใจกับคำๆนี้ เนื่องด้วยการเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็ตามจะทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นทางเลือก...