การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extractions)

ผมจำได้ว่าสมัยที่เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ได้มีโอกาสสัมผัสกับวิชาที่มีความเป็นศาสตร์และบางวิชาก็มีความเป็นศิลป์มากกว่า ซึ่งผมก็สนุกกับการผสมผสานหรือเล่นแร่แปรธาตุข้ามไปมา ผมชอบคิดโจทย์เชิงสังคมแล้วอธิบายด้วยคณิตศาสตร์ หรือไม่ก็ตรงกันข้ามที่อธิบายสมการด้วยจินตนาการ แต่ก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเท่ากับการพบเจอกับแนวคิดของการสกัดคุณลักษณะ หรือเรียกกันในศัพท์วิชาการว่า Feature Extractions ผมรู้จักคำนี้ครั้งแรกเมื่อครั้งเรียนวิชาระบบอัจฉริยะ […]

เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 3: Genetic Algorithm

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ […]

เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 2: Neural Network

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ […]

เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 1: Fuzzy Logic

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ […]