ข้อที่คิดไม่ออกที่สำคัญมากๆ

พอดีได้มาช่วยจัด workshop ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดของประเทศ แต่เราจะตัดมุมมองในเรื่องพลังงานออกไป ในบทความนี้จะพูดในมุมกว้างทั่วไป … มีผู้บริหารภาคเอกชนรายหนึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นต่อภาครัฐว่าขาดควมรู้ความเข้าใจในการที่จะคอยให้การสนับสนุนภาคเอกชน พูดง่ายๆว่า ตามเอกชนไม่ทัน แต่จากที่ผมสังเกตมาอยู่บ้างนั้น […]

Open Government รัฐบาลโปร่งใส – ไอเดียในแบบของผม

Open Government เรื่องที่ประเทศเราต้องผลักดันโดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ทำยังไงให้การมีส่วนร่วม การทำธุรกรรมกับภาครัฐ อยู่ในชีวิตประจำวัน เหมือนที่คนๆหนึ่งไปเดินช็อปปิ้ง เช้าหนังมาดูที่บ้าน ไปประชุมในออฟฟิศ ทำให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในอารมณ์เดียวกับข้อมูลธุรกิจหรือความบันเทิงได้อย่างไร […]