Organizational Culture 20: Attracting top talent

องค์กรที่เน้นการได้มาซึ่งคนเก่ง คนมีพรสวรรค์ ทุ่มเททรัพยากรในทุกรูปแบบที่ทำได้ ไม่ว่าจะ สอนงาน อบรม ซื้อตัว ยืมตัว (นักฟุตบอลหรือเปล่านี่) เพราะเชื่อว่าคนเก่งจะเป็นปัจจัยสำคัญให้องค์กรก้าวหน้า ถ้าเลือกที่จะสอนงาน อบรม ก็อนุมานว่าเป็นคนมีพรสวรรค์ ปลุกปั้นให้เก่งได้...

Organizational Culture 18: Maintaining clear lines of authority and accountability

การรักษาอำนาจและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน แน่นอนว่าดีหากไม่เคร่งครัด รัดตึงจนสติปัญญาหย่อนยาน องค์กรที่มีสายงาน กำหนดบทบาทบุคคลากรให้ชัด จะช่วยให้คล่องตัวในแง่ที่มีผู้รับผิดชอบหรือเป็นแม่งานแบบเป็นตัวเป็นตน รู้ว่าต้องไปติดต่อประสานกับใคร แต่จะว่าไปความสามารถในการเตะตะกร้อของคนบางชาติก็ฉกาจยิ่งนัก จนกลายมาเป็นหนึ่งในทักษะของคนที่จะก้าวหน้าในองค์กรที่ไม่ก้าวหน้า ประเทศชาติไม่เจริญ ด้วยสโลแกน เลียนายให้ถูก ผลักงานให้เนียน เอาหน้าอย่างภาคภูมิ...

Organizational Culture 19: Continuously improving operations

ผมเชื่อว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน จะมีความสำเร็จและยั่งยืนกว่าองค์กรที่เน้นแต่ผลการดำเนินงานเพียงอย่างเดียว หากเลือกสังเกตความบกพร่องจากผลลัพธ์คงไม่มีร่องรอยให้หาสาเหตุได้เหมือนกับการสังเกตจากกระบวนการทำงาน นี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราได้ยินแต่คำว่า ปรังปรุงการทำงาน แต่ไม่เคยได้ยินคำว่าปรับปรุงผลดำเนินงาน มีแต่ผลการดำเนินงานที่ปรับปรุงขึ้นซึ่งเป็นผลลัพธ์ปลายทางที่ส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประเด็นคือ เมื่อไหร่ควรจะปรับปรุง แล้วควรปรับปรุงจนถึงเมื่อไหร่ คิดง่ายง่ายแบบนี้เลยครับว่า รู้เขารู้เรา ก็ต้องดูเขาดูเราด้วย ยังไงกันเนี่ย...

Organizational Culture 17: Promoting one’s point of view strongly

การให้ความสำคัญกับความคิดของพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งที่ดีทั้งกับตัวบุคคลและองค์กร ได้ผลดีทั้งการพัฒนาการรายบุคคล การสรรสร้างความคิดใหม่ การสื่อสารที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการทลายกรอบการบริหารแบบดั้งเดิมที่มักจะเป็นแบบบนลงล่างอย่าง One-way จึงนับได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ ช่วยส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างดี เอาแต่คิดมาก ระวังจะไม่ได้ทำ เกี่ยงกันทำ ขาดนักปฏิบัติ และขาดการควบคุมที่เพียงพอต่อการไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือข้อควรระวังสำหรับวัฒนธรรมแบบนี้

Organizational Culture 16: Selling successfully

การมุ่นเน้นการขาย เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นที่ทุกบริษัทไม่สามารถปฏิเสธได้ ยิ่งประเทศไทยเราด้วยแล้ว ยิ่งต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ ด้วยเหตุที่เราไม่ใช่ประเทศที่มีรากฐานการวิจัยพัฒนาที่แข็งแรง แถมยังไม่ค่อยสนับสนุน ไม่ใส่ใจเท่าที่ควรเสียด้วยซ้ำ หรือกล่าวให้ดูเท่ว่า เราไม่ใช่ R&D-based แต่เราเป็น Consumer-based country อย่างแรกจะเพิ่มโอกาสในการเป็น...

Organizational Culture 15: Using limited resources effectively

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องหนึ่ง ใช้ให้เกิดประสิทธิผลก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่คงต้องเน้นที่อย่างหลังเพื่อให้เกิด Output Outcome เสียก่อน ซึ่งองค์กรลักษณะนี้จำเป็นต้องทราบจุดคุ้มทุนและเอาใจใส่เรื่ิองการบริหาความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเพิ่มโอกาสในการเกิดประสิทธิผล แต่อย่างให้เคร่งครัด เคร่งเครียดเสียจนเป็นข้อจำกัดในการดำเนินงาน แค่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็ต้องบริหารอย่างพิถีพิถันมากเพียงพอแล้ว ดังนั้น จุดสมดุลของวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้จึงอยู่ที่ข้อจำกัดของทรัพยากรและข้อจำกัดของการดำเนินงาน กล่าวคือ ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่เท่านี้...

Organizational Culture 14: Being flexible and adaptive in thinking and approach

องค์กรที่มีความสามารถ และ/หรือ ต้องการมีรูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และอาจรวมไปถึงกลยุทธ์ จะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยมีการบริหารความรู้ (Knowledge Management) เป็นแกนหลักที่จะผลักดัน คำถามคือ รู้แหละว่า...

Organizational Culture 13: Delivering reliably on commitments to customers

การสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าโดยมอบสินค้า บริการตามที่ได้รับปากไว้ เป็นเครื่องการันตีถึงการเป็นที่ยอมรับและสร้างความภักดีในใจลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (และไม่อยากจะหลีกเลี่ยง) หากนำความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจมารวมกัน ก็น่าจะเป็นการสร้างศรัทธาแก่ลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ ทำไปแล้วอย่างให้เกิดความเดือดร้อนแก่องค์กร เช่น การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องที่เราไม่มีพื้นฐาน ไม่ใช่จุดแข็ง...

Organizational Culture 12: Establishing new ventures or new lines of business

ผมเคยมีคำถามว่า core competency ขององค์กร (หรือมองเเป็น strength) ซึ่งเป็นการมองภายใน กับ opportunity ที่เป็นการมองภายนอก อะไรคือสิ่งสำคัญกว่ากันในการตัดสินใจก้าวเดินไปข้างหน้า กล่าวคือ ถ้าบริษัทที่เก่งเรื่องการทำทิชชู่จะแตก line...

Organizational Culture 11: Maintaining existing customer accounts

แม้จะเป็นแนวคิดที่ดู passive ไปเสียหน่อย แต่การรักษาลูกค้าเดิมก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เป็นที่เข้าใจกันมาตลอดว่าการหาลูกค้าใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิม แถมยังสร้างความเชื่อมั่นและดูยั่งยืนด้วย loyalty จากลูกค้า แต่ความเข้าใจแบบนี้กำลังถูกท้าทายด้วยสภาพสังคมและธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ด้วยเหตุการแข่งขันรุนแรง หมายความว่าสัดส่วนการตลาดคือปัจจัยความสำเร็จที่เด่นชัดมากขึ้น การหาลูกค้าใหม่อาจจะมีภาษีกว่าการรักษาลูกค้าเดิมที่นับวันจะต้องจ่ายค่า loyalty แพงยิ่งขึ้น...

Organizational Culture 10: Providing employees with resources to satisfy customers

การที่องค์กรให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆแก่พนักงาน เพื่อให้ผลลัพธ์จากการทำงานสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ประมาณว่า อะไรก็ตามที่พนักงานเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ ก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติ วัฒนธรรมเช่นนี้มีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ Utilization มากเป็นพิเศษ เนื่องการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านอื่น เช่น การผลิต การตลาด ยังสามารถวัดความคุ้มค่าออกมาใช้เชิงปริมาณ...

Organizational Culture 9: Significantly decreasing cycle times

องค์กรที่มีการทำงานที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุการแข่งขันที่รุนแรง รวดเร็ว หรือเป็นจุดแข็งขององค์กร การมีวัฒธรรมเช่นนี้จะเน้นที่การลดรอบเวลาการทำงานลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม และลดความเสี่ยงจากการสูญเสียโอกาสของงานด้านอื่นด้วย