การเพาะเลี้ยงสปีรูลิน่า

ทุกวันนี้ กระบวนการผลิต การบริโภค รอบชีวิตประจำวันเรา มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากมาย จึงเป็นเหตุผลที่หลายคนเริ่มมองหาทางเลือกอะไรต่อมิอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ‘สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน’ หรือ สปีรูลิน่า (Spirulina) […]