หมาก Strath

Strath หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ หมากธาต์ (มาจากคำว่า ธาตุ) นับเป็นหมากกระดานประเภทหนึ่ง ซึ่งผมได้ออกแบบขึ้นบนพื้นฐานของสรรพสิ่ง หากเริ่มต้นพิจารณาธรรมชาติรอบตัวด้วยมุมมองของสสาร (Matter) อันหมายถึงสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ […]