เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 7

คนหมายเลข 7 มักพบกับความโชคดี มีผู้อุปภัมภ์คอยสนับสนุน มีเครือข่ายสังคมที่กว้างขวาง มุ่งมั่นเพื่อสร้างการมีชื่อเสียงและอนาคตการงาน รับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี เป็นคนรักความบันเทิง ทำอะไรเชื่องช้า จิตใจโลเลไม่มั่นคง ชอบให้คนมาบริการ มักชอบโต้แย้ง ถูกนินทาวในทางที่ไม่ดีบ่อยๆ  ...