เจตนากับการกระทำอะไรสำคัญกว่ากัน

สำหรับผมแล้ว หนึ่งในความจริงอันน่าเบื่อรองจากการที่เกิดเป็นคนแล้วต้องเสียเวลาลำบากหาอะไรกินเพื่อตอบความคงอยู่ของร่างกาย ก็คือหลายๆเรื่องล้วนเป็นผลของปรากฏการณ์ไก่กับไข่ พูดง่ายๆก็คือเรื่องราวส่วนใหญ่บนโลกมักจะมีความเชื่อมโยงมากกว่าสองสิ่งซึ่งสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล แถมยังแยกไม่ออก ตัดสินไม่ได้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุ สิ่งใดเป็นผล เพราะมันเป็นได้ทั้งคู่ (โชคยังดีที่มันเป็นได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่เช่นนั้นแล้วจักรวาลคงไม่มีขอบเขตมากกว่าการไม่มีขอบเขตอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน) […]