เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม

เมื่อ “โลกที่คงรูป” เริ่มเกิดการเหลวเยิ้มเหมือนขี้ผึ้งกลายเป็น “โลกที่เลื่อนไหล” การเปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าว นำมาสู่การเพิ่มระดับของความซับซ้อนและความไม่แน่นอน ที่ครอบคลุมทั้งในการทำธุรกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของโลกในองค์รวม เรามีสองทางเลือกหรือไม่ […]