“แผ่นดินสูง จิตใจสูง” โอกาสทองของเนปาล

  เห็นเนปาลวันนี้แล้ว ใช่ว่าไม่มีมุมดีดี 1. คนที่ไม่เคยได้ ก็ได้เท่ากับเทียมกับ คนที่ได้ตลอด (คนรวย) นั่นคือเครื่องยังชีพ แต่การ calibrate ด้วยภัยธรรมชาติก็ดูโหดร้ายไปหน่อย แต่ถ้าไม่มีบ้าง ก็ยากที่มนุษย์จะลงมือทำให้สำเร็จ...