อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 18 – เล่นแร่แปรธาตุเชิงบวก

ถ้าคุณยังจำได้ว่า คุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ของความสุขและความสำเร็จมีอะไรบ้าง ถ้าคุณลองสังเกตการเรียงตัวของอักษรนำของแต่ละคุณสมบัติ ก็จะเห็นได้ว่า ทั้งคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (SPACE) และคุณสมบัติขั้นประยุกต์ (CHAMP) จะมีอักษร A อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกัน เป็นความบังเอิญกระนั้นหรือ ที่จริงแล้วผมตั้งใจให้อยู่ตรงกันในตำแหน่งนั้นเพราะมันคือหัวใจของทั้งสองส่วน ในส่วนพื้นฐานเพื่อสร้างความสุขนั้น...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 8 – Alchemy

George Soros เจ้าของทฤษฏีสะท้อนกลับ (Theory of Reflexivity) และหนังสือ The Alchemy of Finance คือหนึ่งในบุคคลที่ผมชื่นชอบ ที่ทำให้ผมรู้จักและเข้าใจกับคำๆนี้ เนื่องด้วยการเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็ตามจะทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นทางเลือก...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...