อนาคตการทำงานและความเป็นอยู่ที่มาถึงแล้ว

1. สภาพแวดล้อมการทำงานและการดำเนินชีวิตปัจจุบันกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญและมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งต่อๆไปถี่มากขึ้น ประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานรอบนี้ ได้แก่ ในส่วนของการดำเนินชีวิตต่อจากนี้ เราคงถูกตรวจจับจากเซ็นเซอร์ทางกายภาพและร่องรอยการทำธุรกรรมที่นำไปสู่การประมวลหารูปแบบของพฤติกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ IoT หรือ Internet of […]