นิล (Black Spinel)

“นิล” เป็นอัญมณีสีดำที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจว่านิล คือ Onyx แต่จริงๆ พลอยเนื้ออ่อนสีดำที่เรียกว่านิลมีอยู่หลายชนิด และชนิดที่มีความแข็งและสวยงามที่สุด คือ “Black […]