สมการดุลยภาพของ “ความฉลาด-ความโง่”

จากคำกล่าวของ ชาร์ลส์ บูเคาว์สกี ที่ว่า “ปัญหาของโลกนี้คือคนฉลาดมักเต็มไปด้วยข้อสงสัย ขณะที่คนโง่เปี่ยมล้นด้วยความมั่นใจ” “The problem with the world […]