แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย

แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย ผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วน่าจะมี 2 มุมหลักๆ หากพิจารณาในด้านโอกาสจากภายในหรือภายนอก คิอ ถ้าคิดจาก Inside Out จะเป็นการมองความสามารถของเราก่อน […]