อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 5 – Challenge

เป้าหมายที่ท้าทาย อะไรก็ตามที่สร้างความกระหายชวนไข่ขว้า ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ขอให้เพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความคุ้มค่าไปเสียก่อน อย่าเพิ่งไปใส่ใจกับสิ่งดีๆ ที่สร้างความสับสนให้กับตัวเรา ก่อนอื่นขอให้นึกถึงความต้องการส่วนตัวเป็นที่ตั้งเสียก่อน บางคนอาจพบว่าการนอนอยู่บ้านทั้งชีวิตคือความท้าทายต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างไร แต่ขอให้ตระหนักว่าเป้าหมายนั้นเป็นของเรา ไม่ใช่การเปรียบเทียบหรือเอาชนะปัจจัยอื่นภายนอกตัวเรา จากนั้นก็หันกลับไปพิจารณา...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...