CHAMPSPACE กับแนวคิดเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ

ตามหลักแนวคิดของจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personally Psychology) ได้แบ่งประเภทคนเราแบบกว้างๆออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยเกณฑ์ดังนี้ คนมองโลกในแง่ดี กับ คนมองโลกในแง่ร้าย คนเปิดเผย กับ คนปิดกั้นตนเอง คนประนีประนอม กับ คนต้องการเอาชนะ...

CHAMPSPACE กับ Marvel Power Grid

ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ซุปเปอร์ฮีโร่ของ Marvel คงเคยได้ยิน Marvel Power Grid หรือระดับความสามารถแต่ละด้านของเหล่าฮีโร่ หากใครยังไม่เคยได้ยินก็สามารถดูรายละเอียดใน Marvel Universe Wiki ได้เลย สำหรับบทความนี้ จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความสามารถด้านต่างๆใน...

CHAMPSPACE กับ 7 Quotients

7Q หรือความฉลาดทั้ง 7 (ไม่ใช่คนแคระทั้ง 7) ได้แก่  Intelligence Quotient หรือ IQ คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์...

CHAMPSPACE กับ Law of Happiness

ผมพบว่า กฎแห่งความสุข 12 ประการ ที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย Marc Chernoff มีความน่าสนใจไม่น้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) Integrity is the...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 19 – New Champs On The Block

จากตอนที่ผ่านมา ผมขอสรุปอีกครั้งว่าแชมป์หรือผู้ชนะ คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้มีความสุข หากคุณยังมีไม่ครบทั้งสองสิ่งก็แสดงว่ายังไม่ใช่แชมป์ แล้วจะวัดได้อย่างไรว่าระดับใดจึงนับว่าสำเร็จ ระดับใดเรียกว่ามีความสุข ผมขอตอบว่า ก็แล้วแต่คุณสิ มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวคุณเอง แต่ตอนนี้ ผมขอข้ามประเด็นนี้ไปชั่วคราว เป้าหมายของคุณในตอนนี้ขอให้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลไปก่อน แล้วค่อยตามไปใช้เหตุผลด้วยกรอบแนวคิดที่มีอยู่...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 18 – เล่นแร่แปรธาตุเชิงบวก

ถ้าคุณยังจำได้ว่า คุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ของความสุขและความสำเร็จมีอะไรบ้าง ถ้าคุณลองสังเกตการเรียงตัวของอักษรนำของแต่ละคุณสมบัติ ก็จะเห็นได้ว่า ทั้งคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (SPACE) และคุณสมบัติขั้นประยุกต์ (CHAMP) จะมีอักษร A อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกัน เป็นความบังเอิญกระนั้นหรือ ที่จริงแล้วผมตั้งใจให้อยู่ตรงกันในตำแหน่งนั้นเพราะมันคือหัวใจของทั้งสองส่วน ในส่วนพื้นฐานเพื่อสร้างความสุขนั้น...