การเชื่อในผลลัพธ์จากข้อมูลขนาดเล็ก – Clustering Illusion

สมองของมนุษย์จะมองหาแบบแผนและกฏเกณฑ์ต่างๆอยู่เสมอ ถ้าหาไม่เจอมันก็สามารถสร้างขึ้นมาเอง ยิ่งสิ่งที่พบเจอคลุมเครือมากเท่าไร ยิ่งทำให้สมองสร้างแบบแผนและกฏเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น คนเรามักไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่ดูมีแบบแผนจะเกิดจาความบังเอิญ และถ้าเรามีแนวโน้มที่จะคิดว่าตัวเองเห็นบบแผนของสิ่งต่างๆ เราควรตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อน มันน่าจะเป็นค่เรื่องบังเอิญ แต่ถ้ามันดูสมเหตุสมผลเกินกว่าจะเป็นแค่บังเอิญ ก็อาจหาวิธีพิจารณาตามข้อมูลสถิติหรือหลักวิทยาศาสตร์