กฏที่เรียบง่ายบนสถานการณ์ที่ซับซ้อน

สิ่งต่างๆ อะไรก็ตามที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ว่าจะมีความเรียบง่ายหรือซับซ้อนในตัวมันเอง หากได้มารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูง ย่อมมีโอกาสเกิดความสลับซับซ้อนขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ซับซ้อนมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นแน่ เมื่อต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนที่เกิดจากการรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เราควรพิจารณาถึงศาสตร์แห่งความสลับซับซ้อน และเคล็ดลับ 10 ประการ […]