อคติจากการกลัวติดเชื้อ – Contagion Bias

ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับสิ่งของเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ แม้แต่ความเชื่อมโยงทางอ้อม เช่น เราคงรังเกียจที่จะสวมเสื้อสเวตเตอร์ของฮิตเลอร์ แม้เวลาจะล่วงเลยมานานและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว