ระดับขั้นอายุจิตวิญญาณ (Soul Age)

คุณเคยสงสัยไหมครับ ว่าทำไมคนเราเกิดมาถึงมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ชื่อเสียง เงินทอง การยอมรับจากสังคม ความอิสระ ความสงบสุบ หรือเพียงแค่ต้องการเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เป็นอยู่ คุณเคยตั้งข้อสงสัยต่อประสบการณ์บทเรียนที่ผ่านมาทั้งชีวิตหรือไม่ว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการแหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด […]