ความอ่อนล้าจากการตัดสินใจ – Decision Fatigue

การตัดสินใจทำให้เราเหนื่อย หลังจากเปรียบเทียบ พิจารณาและตัดสินใจเรื่องต่างๆเรียบร้อยแล้ว คุณจะรู้สึกหมดแรง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ความอ่อนล้าจากการตัดสินใจ มันเป็นสิ่งอันตราย ทำให้คุณอ่อนไหวต้อโฆษณาและความต้องการชั่ววูบ ถ้าคุณเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจ มันจะทำให้คุณอ่อนไหวต่อสิ่งล่อใจมากขึ้น […]